Запобігання корупції

Канали зв’язку для повідомлень викривачів з питань корупції

Повідомлення про можливі факти корупційних, або пов’язаних з корупцію правопорушень направляються викривачами до Полтавського НДЕКЦ МВС такими каналами зв’язку:

  • телефонами: 0532 572643; 
  • електронна пошта: antykor_polt_ndekc@dndekc.mvs.gov.ua;
  • шляхом направлення листа на адресу: 36004, м. Полтава, провулок Рибальський, 8;
  • скориставшись поштовою скринькою в приміщенні Полтавського НДЕКЦ МВС;
  • уповноваженому з антикорупційної діяльності Полтавського НДЕКЦ на особистому прийомі.

 

ЗАКОН УКРАЇНИ Про запобігання корупції

Антикорупційна програма Експертної служби МВС  на 2023-2025 роки

Звіт про стан виконання у І півріччі 2023 року Антикорупційної програми Експертної служби МВС на 2023–2025 роки

На цій сторінці Ви можете залишити коротку інформацію про вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення посадовими особами Полтавського НДЕКЦ МВС.

Звертаємо увагу, що повідомлення про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» може бути здійснено без зазначення авторства (анонімно) та іншої інформації, яка ідентифікує заявника. Повідомлення буде розглянуто, якщо наведена у ньому інформація стосується конкретної особи, містить фактичні дані, які можуть бути перевірені. У разі недотримання вказаних вимог повідомлення не розглядається. Також, не розглядаються повідомлення в яких містяться нецензурні або образливі вирази, погрози життю, здоров’ю і майну посадових осіб, а також членів їх сімей. Текст таких повідомлень буде надсилатись до правоохоронних органів. Повідомлення підлягає перевірці у термін до п’ятнадцяти днів від дня його отримання уповноваженими на здійснення такої перевірки особами. Якщо у вказаний термін перевірити інформацію, що міститься в повідомленні, неможливо, термін розгляду повідомлення може бути продовжений до тридцяти днів від дня його отримання. Відповідь заявнику про результати розгляду повідомлення надається у разі зазначення ним поштової адреси або електронної пошти.