Повідомити про корупцію

Якщо Вам стали відомі факти порушення антикорупційного законодавства працівниками Полтавського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України, Ви можете надіслати відповідне повідомлення, інформація в якому стосується конкретної особи та містить фактичні дані, які можуть бути перевірені.

Повідомлення про корупцію повинно мати такі реквізити:

  • прізвище, ім’я, по батькові особи, яка ймовірно вчинила правопорушення, її посада;
  • текст повідомлення, що містить детальну інформацію про факти вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією, іншого порушення Закону України «Про запобігання корупції», яка може бути перевірена;
  • прізвище, ім’я, по батькові, адресу та підпис особи, яка надіслала повідомлення (автор повідомлення).

Повідомлення також може бути здійснено без зазначення авторства (анонімно). Вимоги до анонімних повідомлень про корупцію та порядок їх розгляду визначаються частиною п’ятою статті 53 України «Про запобігання корупції». 

Анонімне повідомлення про порушення вимог антикорупційного законодавства підлягатиме розгляду, якщо зазначена в ньому інформація стосується конкретної особи, містить фактичні дані, підкріплені доказами, які можуть бути перевірені. У разі недотримання вказаних вимог, повідомлення не розглядається. Також не розглядаються повідомлення, в яких містяться нецензурні або образливі вирази, погрози життю, здоров’ю чи майну посадових осіб, а також членів їх сімей. Текст таких повідомлень буде надсилатись до правоохоронних органів. Повідомлення підлягає перевірці в термін до п’ятнадцяти днів від дня його отримання уповноваженими на здійснення такої перевірки особами. Якщо в указаний термін перевірити інформацію, що міститься в повідомленні, неможливо, термін розгляду повідомлення може бути продовжений до тридцяти днів від дня його отримання. Відповідь заявнику про результати розгляду повідомлення надається, у разі зазначення ним поштової адреси або електронної пошти.

ЯК ПЕРЕДАТИ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПОРУШЕННЯ АНТИКОРУПЦІЙНОГО ЗАКОНОДАВСТВА?

📧 Електронною поштою

 Повідомлення з підписом у сканованому вигляді можна надіслати на адресу захищеної електронної поштової скриньки для осіб, які надають допомогу у запобіганні і протидії корупції (викривачів): antykor_polt_ndekc@dndekc.mvs.gov.ua

☎️ Телефоном

На номер +380532572643

✉️ Надіслати поштою на адресу (з позначкою «Про корупцію»)

Полтавський НДЕКЦ МВС

Пров. Рибальський,8

м. Полтава, 36004

📪 Скористатись поштовою скринькою, розміщеною в приміщенні Полтавського НДЕКЦ МВС

пров. Рибальський, 8

м. Полтава, 36004

👤 Уповноваженому з антикорупційної діяльності Полтавського НДЕКЦ МВС – Кострубяк Тетяні Валеріївні під час особистого прийому

пров. Рибальський, 8

м. Полтава, 36004

вівторок з 10.00 до 13.00, четвер з 10.00 до 13.00;

💬 Через електронну форму звернення

Ви можете скористатись електронною формою нижче