Участь у тренінгу

Завідувач відділу товарознавчих досліджень та оціночної діяльності Лисенко Наталія В’ячеславівна 21.08.2018 року прийняла участь у тренінгу «Впровадження в лабораторії вимог нової версії стандарту ДСТУ ISO/IEC 17025:2017», який проводився навчально-консультаційним центром «Євроакадемія» у зв’язку із прийняттям у листопаді 2017 року нової версії стандарту ISO/IEC 17025:2017 та необхідністю для лабораторій та органів акредитації переходу на нову версію стандарту.

У ході навчання були розглянуті питання:

  1. Нова структура стандарту ДСТУ ISO/IEC 17025:2017 в концепції стандартів ISO серії 17000;
  2. Порівняльний аналіз вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2017 та ДСТУ ISO/IEC 17025:2006;
  3. Нові вимоги до документального оформлення системи менеджменту в лабораторії за варіантом А та В ISO/IEC 17025:2017;
  4. Особливості реалізації нових вимог до неупередженості, незалежності ризик-орієнтованого менеджменту, управління закупівлями, референтними матеріалами (стандартними зразками), організації і проведення внутрішніх аудитів;
  5. Нові вимоги щодо верифікації обладнання, методик випробування, систем та ін. за ДСТУ ISO/IEC 17025:2017;
  6. Прийняття рішення по результатам випробування з урахуванням невизначеності, звітування та ін.;
  7. ЕА, ILAC, CASCO рекомендації по переходу на нову версію ISO/IEC 17025:2017.