Науково-практичний семінар фахівців Експертної служби МВС на тему «Актуальні питання дактилоскопічної експертизи»

Сучасний стан криміналістики, що пройшла в своєму розвитку великий шлях від її розрізнених у минулому окремих галузей до чіткої системи наукового знання, характеризується високим рівнем комплексного виконання в цілях правосуддя досягнень науково-технічного прогресу, глибокою розробкою її методологічних проблем, тактики і методики розслідування злочинів.  Очевидно, дактилоскопічні сліди, як відображення морфологічних особливостей рук та рельєфу шкіри, а також унікальні властивості папілярних візерунків, їх неповторність, індивідуальність та незмінність здавна цікавили людство. Вивчення розвитку дактилоскопічних знань, особливості їх застосування в діяльності органів досудового розслідування уможливлюють виділити окремі події, що характеризують головні риси становлення цього важливого розділу криміналістичної науки та необхідного виду діяльності, що сприяє розкриттю та розслідуванню злочинів.

Сьогодні дактилоскопія дає можливість із високою достовірністю встановити особу за слідами її долонь чи пальців рук. Сліди рук, що виявлені на місці події, є незаперечним доказом того, що певна особа знаходилася на цьому місці.

Для покращення функціонування даного напряму 3 та 4 квітня 2019 на базі відпочину «Богольвар» с. Анталовці Ужгородського району Закарпатської області пройшов черговий науково-практичний семінар фахівців Експертної служби МВС на тему «Актуальні питання дактилоскопічної експертизи», за участю працівників напрямів дактилоскопічних досліджень та дактилоскопічного обліку НДЕКЦ в областях та представників керівництва Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України. Учасники обговорили проблемні питання дактилоскопічних досліджень та ведення дактилоскопічного обліку в Експертній службі МВС України. В даному заході з Полтавського НДЕКЦ взяли участь завідувач сектору дактилоскопічних досліджень Непийпа І.В. та головний судовий експерт групи дактилоскопічного обліку Виповський Є.В.

По закінченні семінару всі учасники отримали сертифікати та висловили побажання проводити такі навчання у подальшому.