Підвищення кваліфікації працівників відділу автотехнічних досліджень та криміналістичного дослідження транспортних засобів Полтавського НДЕКЦ на базі Луцького національного технічного університету

Забезпечення безперервності навчання судових експертів є одним із головних завдань Експертної служби МВС України. Надання експертних послуг потребує систематичного інноваційного оновлення, при цьому зміст підвищення кваліфікації за цільовим спрямуванням має постійно модернізуватись. Тому одним з пріоритетних напрямів удосконалення системи навчання судових експертів є забезпечення їх професійного зростання, що потребує визначення наукових засад і шляхів реалізації безперервної освіти.

Полтавський НДЕКЦ МВС України забезпечує розвиток системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників. З цією метою, укладаються договори із закладами вищої освіти про взаємодію та співробітництво у сфері організації та проведення науково-практичних заходів, науково-дослідної роботи, підготовки та видання спільних наукових публікацій.

У період з 19 квітня 2019 року по 04 червня 2019 року на базі кафедри автомобілів і транспортних технологій Луцького національного технічного університету 24 працівники відділу автотехнічних досліджень та криміналістичного дослідження транспортних засобів Полтавського НДЕКЦ пройшли підвищення кваліфікації (стажування) за формою дистанційного навчання, за підсумками якого отримали свідоцтво про підвищення кваліфікації.