ФАХОВА ЗУСТРІЧ СТУДЕНТІВ З ВИПУСКНИКАМИ

11 жовтня 2019 року працівники відділу товарознавчих та гемологічних досліджень Полтавського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України Лисенко Н. В., Берлінова Л. В. та Шурдук І. В. прийняли участь у «Фаховій зустрічі студентів з випускниками», яка організована ВНЗ УКООПСПІЛКИ «Полтавський університет економіки і торгівлі». Під час зустрічі старшими судовими експертами Берліновою Л. В. і Шурдук І. В. було проведено лекцію для студентів третього і п’ятого курсів спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» освітньої програми «Експертиза та митна справа» на тему «Основні аспекти судово-товарознавчої експертизи» та лекцію для студентів Полтавського кооперативного коледжу на тему «Особливості проведення судових експертиз в Полтавському НДЕКЦ МВС».

У ході зустрічі зі старшим судовим експертом, к.т.н. Шурдук І. В. студенти вузу ознайомилися з особливостями проведення судових товарознавчих досліджень; отримали практичні рекомендації щодо ідентифікації, класифікації та характеристики непродовольчих товарів і харчових продуктів, що є об’єктами дослідження експертів; визначення бази оцінки залежно від поставлених запитань; правильного застосування методичних підходів, методів оцінки визначення ринкової вартості об’єктів дослідження товарознавчої експертизи; чіткого формулювання висновків експертного дослідження згідно встановлених вимог.

У рамках зустрічі старшого судового експерта Берлінової Л. В. зі студентами коледжу було висвітлено законодавче та нормативно-правове підґрунтя для здійснення судово-експертної діяльності; основні напрямки діяльності Полтавського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України, види та спеціальності, за якими проводяться експертні дослідження, зокрема, судово-товарознавчі.