Новини

ПІДПИСАННЯ ДОГОВОРУ ПРО ВЗАЄМНУ НАУКОВУ СПІВПРАЦЮ ІЗ ХАРКІВСЬКИМ ДЕРЖАВНИМ УНІВЕРСИТЕТОМ ХАРЧУВАННЯ ТА ТОРГІВЛІ

Полтавський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України, зберігаючи і розвиваючи кращі традиції, поряд із проведенням експертиз та експертних досліджень, здійснює наукову діяльність, спрямовану на одержання і використання знань у всіх галузях науки, техніки і технологій в інтересах Експертної служби МВС України. Підтвердженням позитивної динаміки розвитку наукової діяльності є укладання меморандумів та /або договорів про наукову співпрацю із провідними навчальними закладами України.

07 вересня 2020 року між Полтавським науково-дослідним експертно-криміналістичним центром МВС України, в особі директора Тараса БОЙКА та Харківським державним університетом харчування та торгівлі, в особі ректора, професора, доктора технічних наук Олександра ЧЕРЕВКО підписано договір про взаємну наукову співпрацю.

У рамках договору про взаємну наукову співпрацю Полтавський НДЕКЦ МВС та Харківський державний університет харчування та торгівлі акцентували увагу на наступних пріоритетних напрямами співпраці:

  • реалізація спільних проектів (програм), у тому числі шляхом створення спільних науково-дослідних колективів;
  • розроблення спільних науково-методичних та інформаційно-аналітичних матеріалів;
  • організація спільних проектів, зокрема інформаційно-просвітницьких заходів, «круглих столів», семінарів, симпозіумів, конференцій, форумів та інших заходів за напрямками, що становлять взаємний інтерес;
  • впровадження в освітній процес передовий науково-професійний досвід, надання взаємної можливості проведення лекцій, семінарів та навчань за участю спеціалістів кожної із сторін;
  • спільне проведення наукових досліджень, а також спільне використання отриманих результатів для публікації статей у наукових журналах і тематичних збірниках наукових праць;
  • здійснення спільного рецензування наукових, методичних і навчальних видань.

Висловлюємо щиру подяку колективу ХДУХТ за початок нашої плідної співпраці, сподіваємося на подальше зміцнення існуючих відносин і зростання показників, досягнутих у ході спільної наукової діяльності!