Проведення комплексної судової комп’ютерно-технічної та товарознавчої експертизи

Комплексна експертиза призначається у випадках, коли необхідно провести дослідження за участю декількох експертів, які є фахівцями у різних галузях знань . Комплексні судові комп’ютерно-технічні та товарознавчі експертизи сьогодні найчастіше призначаються з метою встановлення розмірів матеріальних збитків, коли одночасно поєднують запитання товарознавчої та комп’ютерно-технічної експертизи при дослідженнях цифрового обладнання (ноутбуків, планшетів, мобільних телефонів, серверів, периферійного обладнання тощо) і визначенні їх ринкової вартості. Кожен експерт відповідає на ті запитання, які відповідають його експертній спеціальності. У Полтавському науково-дослідному експертно-криміналістичному центрі МВС ці експертизи є внутрішньовідомчими і проводяться відділом комп’ютерно-технічних та телекомунікаційних досліджень разом з відділом товарознавчих та гемологічних досліджень.

Спочатку проводиться комп’ютерно-технічне дослідження. Завданнями, що вирішуються в рамках цього дослідження є встановлення виду (типу, марки, моделі, серійного номера тощо) наданого на дослідження об’єкта, його технічних характеристик і комплектації, а також встановлення фактичного стану і працездатності окремих комплектуючих та цифрового обладнання в цілому.

Практика відділу товарознавчих та гемологічних досліджень Полтавського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС свідчить, що визначення ринкової вартості цифрового обладнання, що було у вжитку, у першу чергу залежить від повного маркетингового дослідження аналізу рівня цін та кон’юнктури ринку на конкретний вид цифрового обладнання з урахуванням його товарного стану.

По завершенню комплексної судової комп’ютерно-технічної та товарознавчої експертизи складається спільний висновок, який підписують усі задіяні судові експерти.

Орієнтовний перелік запитань, які ставляться під час проведення таких комплексних експертиз, складають наступні три запитання:

  1. «Чи знаходиться в працездатному стані наданий на дослідження об’єкт на момент проведення експертизи?»;
  2. «Яка комплектація наданого на дослідження об’єкту?»;
  3. «Яка ринкова вартість наданого на дослідження об’єкту на момент проведення експертизи (або на іншу вказану дату)?».

Вказаний перелік питань не є вичерпним і може бути розширений у залежності від тих завдань, що будуть ставитися перед експертом. Пропонуємо перед призначенням експертизи або дослідження безкоштовно проконсультуватися з експертом відділу комп’ютерно-технічних та телекомунікаційних досліджень за телефоном (0532) 517715 або на електронну адресу: expolt@gmail.com.