Новини

Психологічна експертиза

Експерти Полтавського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України проводять психологічні експертизи / експертні дослідження за експертною спеціальністю 14.1 «Психологічні дослідження».

Об’єктами психологічної експертизи / експертного дослідження є психічно здорові особи. Психологічна експертиза встановлює ті особливості психічної діяльності та такі їх прояви в поведінці особи, які мають юридичне значення та викликають певні правові наслідки.

Основним завданням психологічної експертизи є визначення у підекспертної особи: індивідуально-психологічних особливостей, рис характеру, провідних якостей особистості; мотивотвірних чинників психічного життя і поведінки; емоційних реакцій та станів; закономірностей перебігу психічних процесів, рівня їхнього розвитку та індивідуальних її властивостей.

Запитання, що ставляться на вирішення судово-психологічної експертизи у справах про відшкодування моральної шкоди:

Чи має підекспертна особа зміни в емоційному стані, індивідуально-психологічних проявах, які перешкоджають активному соціальному функціонуванню її як особистості і виникли внаслідок впливу певних обставин (зазначити обставини: безпідставне обвинувачення, незаконне позбавлення волі, наклеп, образа, заподіяння шкоди її громадським інтересам тощо)?

Чи є ситуація, що досліджується за справою, психотравмувальною для особи (зазначаються прізвище, ім’я та по батькові)? Якщо так, то чи завдані особі (зазначаються прізвище, ім’я та по батькові) страждання (моральна шкода)?

Якщо особі (зазначаються прізвище, ім’я та по батькові) завдані страждання (моральна шкода), який орієнтовний розмір становить грошова компенсація за завдані страждання (моральну шкоду)?

Запитання, що ставляться на вирішення судово-психологічної експертизи у справах по спірних питаннях виховання та визначення місця проживання дитини:

Яким чином сімейна ситуація, індивідуально-психологічні особливості батьків (зазначити, якщо треба, одного чи обох із них), особливості їх виховної поведінки впливають на емоційний стан, психічний розвиток та відчуття благополуччя дитини? 

Яким чином можуть вплинути умови виховання кожного із батьків на психологічний стан та розвиток дитини? 

Чи має залежність оцінка сімейної ситуації дитиною від впливу з боку батьків та інших дорослих?

У разі виникнення запитань щодо призначення експертиз звертайтеся за телефоном +38 (0532) 51-77-15 або електронною поштою poltava@dndekc.mvs.gov.ua, expolt@gmail.com.