20.11.2018 завідувачем відділу товарознавчих досліджень та оціночної діяльності Полтавського НДЕКЦ Лисенко Н. В. було проведено лекційне заняття у ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» для здобувачів вищої освіти 2 курсу спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» освітньої програми «Експертиза та митна справа».
Професійна компетенція експерта товарознавця неможлива без спеціальних знань і умінь. Проведення лекцій практикуючими судовими експертами сприяє досягненню найбільш продуктивних результатів навчання та готовності майбутніх фахівців до виконання професійних обов’язків. У ході заняття студентам було роз’яснено основні аспекти проведення судової товарознавчої експертизи.