Психологічні експертизи по заявах від фізичних та юридичних осіб

У Полтавському НДЕКЦ МВС України з вересня 2016 року проводять психологічні експертизи за експертною спеціальністю 14.1 «Психологічні дослідження» по заявах від фізичних та юридичних осіб.
Експерти-психологи можуть бути залучені у справах:
– про компенсацію моральної шкоди (стаття 23 Цивільного кодексу України) для встановлення психічного стану особи в період, що послідував після психотравмуючої події, якісних і динамічних характеристик такого стану (глибини, стійкості, тривалості); цінностей і відносин суб’єкта (потерпілого), найменш стійких до психотравмуючого впливу, особливостей, що сприяють збільшенню глибини та інтенсивності негативних суб’єктивних переживань (страждань), причинно-наслідкового зв’язку між станом, наявними змінами в психічній діяльності і психотравмуючою подією (діями причинителя шкоди);
– про визначення місця проживання дитини, порядку участі у вихованні окремо проживаючого батька, доцільність усиновлення, про позбавлення або обмеження батьківських прав, поновлення в батьківських правах, встановлення опіки та піклування (статті 110, 155, 156-161, 164, 166-171, 244 Сімейного кодексу України) для встановлення дійсного відношення і прихильності дитини до кожного з батьків (або опікунів); впливу стану, особистих якостей (індивідуально-психологічних особливостей) батьків, опікунів, їх дійсного ставлення до дитини; стилю виховання та інших психологічних факторів, що можуть впливати на всебічний розвиток дитини;
– про визнання недійсними угод з так званим «пороком волі» (статті 215-217, 230, 231 Цивільного кодексу України), коли вирішити питання, чи було порушено волевиявлення сторін, чи не було у сторони правочину сформовано неправильне уявлення про його сутність, чи не діяла сторона в умовах примусу і т. п., неможливо або вкрай важко без застосування спеціальних знань.
Більш детальну інформацію можна отримати за безкоштовною консультацією із експертом безпосередньо у приміщенні Полтавського НДЕКЦ МВС України за адресою: м. Полтава, пров. Рибальський 8 або за телефоном +38 (0532) 51-77-15