Економічні експертизи у кримінальних провадженнях, цивільних, адміністративних справах та справах з господарського спору

Експертами Полтавського НДЕКЦ МВС України проводяться судово –  економічні експертизи у кримінальних провадженнях, у цивільних, адміністративних справах та справах з господарського спору з питань що стосуються експертиз документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності, експертиз документів про економічну діяльність підприємств і організацій та дослідження документів стосовно фінансово-кредитних банківських операцій.

Крім того по вказаних напрямках надаються платні послуги з проведення економічних досліджень на замовлення фізичних та юридичних осіб та експертизи на замовлення сторін у цивільних, господарських та адміністративних процесах, що дає змогу відповідно до діючого законодавства  одразу, разом з іншими доказами, надати експертизу до суду.

Аналіз експертної практики за останній час показує, що найчастіші звернення замовників стосується наступних питань:

  • щодо документального підтвердження нестач (надлишки) грошових коштів у касі підприємства, нестач товарно-матеріальних цінностей та основних фондів.
  • щодо підтвердження розміру безпідставно виплаченої (недоплаченої) заробітної плати та надбавок, премії, тощо.
  • щодо документального та законодавчого підтвердження нарахованого пенсійного забезпечення.
  • щодо установлення відповідності чинному законодавству відображення в податковому обліку доходів та витрат за фінансово-господарськими операціями, що підлягають оподаткуванню та визначення податкових зобов’язань за видами податків.
  • щодо документального підтвердження донарахованих податків і зборів відповідно до акту документальної перевірки, що складені органами ДФС.
  • щодо визначення документальної обґрунтованості, аналізу показників фінансового стану підприємства (платоспроможності, фінансової стійкості, прибутковості тощо).
  • щодо визначення документальної обґрунтованості розрахунків втраченого заробітку (від несвоєчасної виплати компенсації заподіяної шкоди при втраті працездатності і в інших випадках).
  • щодо визначення документальної обґрунтованості цільового витрачання бюджетних коштів та визначення документальної обґрунтованості розрахунків втраченої вигоди.
  • щодо визначення документальної обґрунтованості оформлення та відображення в обліку операцій з видачі, використання та погашення кредитів, правильність нарахування відсотків, пені та штрафних санкцій.

Всі вищевказані питання на високому професійному рівні вирішуються експертами відділу економічних досліджень Полтавського НДЕКЦ.

При виникненні додаткових питань детальну інформацію можна отримати за безкоштовною консультацією безпосередньо у відділу економічних досліджень у приміщенні Полтавського НДЕКЦ МВС України за адресою: м. Полтава, пров. Рибальський, 8 або за телефоном +38(0532) 51-77-15.