Експертиза відео-, звукозапису при розслідувані кримінальних проваджень та експертні дослідження для фізичних і юридичних осіб

Експертами Полтавського НДЕКЦ МВС України проводяться експертизи відео-, звукозапису при розслідувані кримінальних проваджень та експертні дослідження для фізичних і юридичних осіб.

Об’єктами досліджень експертизи відео-, звукозапису є сигналограми: фонограми (запис сигналів звуку), відеограми (запис сигналів зображення), відеофонограми (запис сигналів звуку та зображення), зафіксовані на матеріальних носіях, а також засоби запису аудіо-, відеоінформації.

Види досліджень, що проводяться під час експертизи відео-, звукозапису:

  • ідентифікаційні дослідження голосу та мовлення людини (встановлення індивідуальної та групової тотожності осіб шляхом порівняння їх голосів та мовлення на досліджуваних сигналограмах і зразках);
  • діагностичні дослідження голосу та мовлення людини (встановлення певних ознак голосу та мовлення особи);
  • дослідження пристроїв звуко- та відеозапису. Діагностичні дослідження щодо встановлення технічних умов і технології отримання запису (встановлення тотожності пристрою запису, наявності або відсутності ознак монтування);
  • ідентифікаційні та діагностичні дослідження звукового середовища (встановлення тотожності та характеристик звукового середовища за ознаками досліджуваного об’єкта).

Для проведення ідентифікації голосу та мовлення людини, крім спірного запису, надається запис зі зразками голосу та мовлення людини, участь якої в розмові слід встановити. Зразки з усним мовленням повинні бути зафіксовані з достатнім рівнем запису, виконані на якісній апаратурі, мати мовну співставність із спірним записом та достатній об’єм (10 хвилин розмови без пауз для кожної особи, чия мова ототожнюється).

Перед призначенням експертизи або дослідження обов’язково проконсультуйтеся (безкоштовно) з експертом (спеціалістом) за напрямком експертизи відео-, звукозапису Полтавського НДЕКЦ МВС України за адресою: м. Полтава, пров. Рибальський, 8 або за телефоном +38 (0532) 51-77-15.