Будівельно-технічна експертиза

На базі Полтавського НДЕКЦ МВС проводяться будівельно-технічні експертизи.

Ці види досліджень призначають у кримінальних провадженнях, цивільних, адміністративних справах та справах з господарського спору.

 Судова будівельно-технічна експертиза

Одна з найбільш затребуваних і трудомістких судових експертиз у нашій країні.

При спірних питаннях в будівництві, розподілі або реконструкції будівель (споруд) Вам не обійтися без допомоги кваліфікованого фахівця в даній галузі.

Включає в себе – дослідження будівель (споруд), будівельних матеріалів, конструкцій та відповідних документів. Даний напрямок в судовій експертизі охоплює широке коло питань, що дозволяє застосовувати його в самих різних життєвих ситуаціях. Визначення порядку користування, розділ майна, відповідність будівельним нормам, розрахунок збитків після залиття (пожежі) та інші.

Головними завданнями будівельно-технічної експертизи, у тому числі з визначення вартості нерухомого майна та майнових прав на нього, є:

 • визначення технічного стану будівель, споруд та інженерних мереж, причин пошкоджень та руйнувань об’єктів та їх елементів;
 • визначення різних видів вартості будівель, споруд, їх частин, а також іншого нерухомого майна;
 • визначення вартості будівельних робіт, пов’язаних з переобладнанням, усуненням наслідків залиття, пожежі, стихійного лиха, механічного впливу тощо;
 • визначення можливості розподілу об’єктів нерухомого майна, розробка варіантів розподілу;
 • визначення відповідності розробленої проектно-технічної та кошторисної документації вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва;
 • визначення відповідності виконаних будівельних робіт та побудованих об’єктів нерухомого майна (будівель, споруд тощо) проектно-технічній документації та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва;
 • визначення відповідності виконаних будівельних робіт, окремих елементів об’єктів нерухомого майна, конструкцій, виробів та матеріалів проектно-технічній документації та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва;
 • -визначення та перевірка обсягів та вартості виконаних будівельних робіт і складеної звітної документації проектно-кошторисній документації та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва;
 • визначення групи капітальності, категорії складності, ступеня вогнестійкості будівель і споруд та ступеня будівельної готовності незавершених будівництвом об’єктів.

Орієнтовний перелік вирішуваних питань:

 1. Чи відповідає розроблена проектно-кошторисна документація вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва (ДБН, СНиП тощо)? Якщо не відповідає, то в чому полягають невідповідності?
 2. Чи відповідають виконані будівельні роботи проектній документації та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва? Якщо не відповідають, то в чому полягають невідповідності?
 3. Чи відповідають об’єкти (будівлі, споруди тощо) проектно-технічній документації на їх будівництво (ремонт, реконструкцію) та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва (містобудівним, протипожежним, санітарно-гігієнічним тощо)? Якщо не відповідають, то в чому полягають невідповідності?
 4. Чи відповідають обсяги та вартість фактично виконаних робіт з будівництва (ремонту, реконструкції) об’єктів обсягам та вартості, визначеним проектно-кошторисною або звітною документацією?
 5. До якого виду робіт (нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт тощо) належать фактично виконані будівельні роботи на об’єкті?
 6. Який ступінь будівельної готовності незавершеного будівництвом об’єкта?
 7. Який технічний стан (ступінь фізичного зношення) об’єкта нерухомого майна (будівлі, споруди тощо)?
 8. Чи є об’єкт нерухомого майна (будівля, споруда) аварійним?
 9. Яка технічна причина пошкоджень та руйнувань об’єкта нерухомого майна (елементів, конструкцій, інженерних мереж тощо)?
 10. Яка вартість ремонтно-будівельних робіт (розмір завданої матеріальної шкоди), проведення яких необхідне для усунення пошкоджень унаслідок залиття, пожежі, стихійного лиха, механічного впливу, просідання ґрунту на підроблюваних територіях тощо?
 11. Яке функціональне призначення приміщень? Чи належать приміщення будинку до нежитлових (допоміжних)?
 12. Чи є технічна можливість відповідно до вимог нормативно-правових актів у галузі будівництва розділити (виділити частку) об’єкт нерухомого майна відповідно до часток співвласників (вказати частки)?
 13. Які варіанти розподілу (виділення частки) об’єкта нерухомого майна можливо визначити відповідно до часток співвласників (вказати частки) та вимог нормативно-правових актів?

Усі вказані запитання на високому професійному рівні вирішуються експертами відділу будівельних, земельних досліджень та оціночної діяльності Полтавського НДЕКЦ МВС.

При виникненні додаткових питань детальну інформацію можна отримати за безкоштовною консультацією безпосередньо у відділі будівельних, земельних досліджень та оціночної діяльності Полтавського НДЕКЦ МВС України за адресою: м. Полтава, пров. Рибальський, 8, або за телефоном +38(0532) 51-77-15.