Видання навчального посібника «Товарознавство (Непродовольчі товари). Силікатні товари»!

У сучасних умовах швидкого росту технологій, науки та техніки, потреба в кваліфікованих судових експертах постійно зростає. Вони повинні мати не лише вищу профільну освіту та великий досвід роботи, але й постійно удосконалювати свої професійні знання. Одним із головних чинників розвитку особистості судового експерта є вивчення фахових наукових праць та навчально-методичної літератури, яка відіграє важливу роль у формуванні практичних навиків висококваліфікованого спеціаліста.

Працівники Полтавського НДЕКЦ МВС, активно розвиваючи науковий потенціал Центру, видають навчально-методичну літературу, співпрацюючи із професорсько-викладацьким складом закладів вищої освіти. Нещодавно вийшов у світ навчальний посібник «Товарознавство (Непродовольчі товари). Силікатні товари», співавтором якого є старший судовий експерт відділу товарознавчих та гемологічних досліджень Полтавського НДЕКЦ МВС, к.т.н. Інна Шурдук.

У навчальному посібнику поглиблено розкриті питання, пов’язані із особливостями сировинних матеріалів та технологічних режимів виготовлення силікатних виробів; розглянуто ознаки класифікації та надано характеристику сучасного асортименту посудогосподарських виробів зі скла та кераміки; наведено основні дефекти та вимоги до якості скляного посуду та керамічних побутових виробів.

Навчальний посібник за своєю структурою має високу навчально-методичну та практичну цінність і є вагомим внеском у комплекс існуючої літератури з товарознавства.

Це видання становить великий пізнавальний інтерес для здобувачів вищої освіти спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» та судових експертів державних спеціалізованих установ, які проводять товарознавчі експертизи, а також усіх зацікавлених у галузі товарознавства.