Практико-орієнтована екскурсія для студентів ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки та торгівлі»

Існує думка: «Краще один раз побачити, ніж сто разів почути».
І це правда, адже побачене на власні очі справляє на нас більше враження та найдовше залишається в пам’яті, ніж те, про що ми просто чули.

Так, для Полтавського НДЕКЦ МВС стало доброю традицією «занурювати» студентів у реальні умови функціонування спеціалізованих установ судової експертизи для поглиблення їх практичних навичок. 4 лютого 2020 року співробітниками Полтавського НДЕКЦ МВС була проведена екскурсія з метою ознайомлення студентів спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» освітньої програми «Товарознавство та експертиза в митній справі» із специфікою діяльності спеціалізованої установи МВС України, що здійснює судово-експертну діяльність.

Метою екскурсію було ознайомлення із основними завданнями Полтавського НДЕКЦ МВС та особливостями виконання окремих видів судових експертиз, а саме: почеркознавчої та лінгвістичної, технічної експертизи документів; експертизи зброї; вибухотехнічної; пожежно-технічної; товарознавчої та біологічної. У рамках екскурсії студентам були продемонстровані лабораторне обладнання та колекції, зібранні власними зусиллями фахівців Полтавського НДЕКЦ; описана послідовність та специфіка проведення окремих видів судових експертиз.

Такі практико-орієнтовані екскурсії є заходами, спрямованими на ознайомлення молоді зі специфікою майбутнього потенційного місця роботи та є обов’язковими й необхідними складовими навчального процесу, оскільки вони передбачають створення умов для наближення змісту навчальних предметів до реального життя, спостереження за професійною роботою фахівців спеціалізованих установ, що здійснюють судово-експертну діяльність, формування необхідних компетенцій для посилення практичної та професійної спрямованості у навчальному процесі. Все це сприяє накопиченню професійних знань у майбутніх експертів, формуванню необхідних компетенцій, що в подальшому дозволить їм успішно виконувати свої професійні обов’язки.

Студенти залишилися у захваті від наданої можливості набуття нових знань і підвищення свого професійного рівня та висловили щирі слова вдячності фахівцям Полтавського НДЕКЦ МВС за організовану зустріч.

Екскурсія студентів освітньої програми «Товарознавство та експертиза в митній справі» 

Екскурсія студентів освітньої програми “Товарознавство та експертиза в мітній справі” до Полтавського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України