Видання навчального посібника «Патентознавство та ліцензування»!

Видання науково-методичної літератури сприяє розвитку наукового потенціалу, тому працівники Полтавського НДЕКЦ МВС продовжують працювати над виданням наукових праць. Так, наприкінці року старшим судовим експертом відділу товарознавчих та гемологічних досліджень Полтавського НДЕКЦ МВС, к.т.н. Шурдук І.В. у співавторстві з викладачами ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» проф. Кожушко Г.М. та к.т.н., доц. Басовою Ю.О. був виданий навчальний посібник «Патентознавство та ліцензування». У навчальному посібнику розглядаються основні поняття у сфері патентно-ліцензійної роботи, правова охорона об’єктів промислової власності та авторського й суміжніх прав, міжнародна правова охорона інтелектуальної власності, патентна інформація та документація, комерціалізація інтелектуальної власності, захист прав інтелектуальної власності.

Посібник призначений для широкого кола читачів, які займаються інтелектуальної працею та працюють над розробкою та впровадженням власних наукових розробок.