Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

  1. Назва предмета закупівлі : згідно ДК 021:2015 – 09310000-5 «Електрична енергія» Електрична енергія (надання універсальної послуги з постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг )
  2. Універсальний номер оголошення про проведення переговорної процедури закупівлі присвоєний електронною системою закупівель : UA-2021-02-09-010289-a
  3. Процедура закупівлі : переговорна процедура
  4. Обґрунтування необхідності закупівлі : забезпечення потреб Полтавського НДЕКЦ МВС в послугах з постачання електричної  енергії.
  5. Розмір бюджетного призначення, очікувана вартість предмета закупівлі: Розмір бюджетного призначення визначений відповідно до розрахунку до бюджетного запиту на 2021рік на споживання Електричної енергії (надання універсальної послуги з постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг )  в обсязі 83644 кВт*год в сумі 303796,68 грн. з ПДВ (триста три тисячі сімсот дев’яносто шість гривень 68 копійок з ПДВ.)( в тому числі  кошти суборендаря -7449,27 з ПДВ). Ціни на універсальні послуги ТОВ «ПОЛТАВАЕНЕРГОЗБУТ» для малих непобутових споживачів розраховані відповідно до Постанови НКРЕКП від 05.10.2018 р. № 1177 «Про затвердження Порядку формування цін на універсальні послуги» із змінами і доповненнями, внесеними Постановою НКРЕКП від 09.12.2020 року №2387:
  6. Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі:    

 Відповідно до частини першої статті 63 Закону України «Про ринок електричної енергії» універсальні послуги надаються постачальником таких послуг виключно побутовим та малим непобутовим споживачам.  Пунктом 93 ст.1 Закону України «Про ринок електричної енергії» визначено що універсальна послуга це постачання електричної енергії побутовим та малим непобутовим споживачам, що гарантує їхні права бути забезпеченими електричною енергією визначеної якості на умовах, визначених відповідно до цього Закону, на всій території України. Пунктом 42 статті 1 Закону України «Про ринок електричної енергії» надано визначення  малого непобутового споживача  – це споживач, який не є побутовим споживачем і купує електричну енергію для власного споживання, електроустановки якого приєднані до електричних мереж з договірною потужністю до 50 кВт. Полтавський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України приєднано до електричних мереж з договірною  потужністю 15 кВт, таким чином повністю відповідає умовам Закону України «Про ринок електричної енергії» як малий непобутовий споживач. Постачальник універсальних послуг не може відмовити побутовому та малому непобутовому споживачу, які знаходяться на території здійснення його діяльності, в укладенні договору постачання електричної енергії.

Згідно  абзацу 4 пункту 13 Розділу XVII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про ринок електричної енергії» упродовж трьох років з 1 січня 2019 року електропостачальник, який отримав ліцензію на провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії виконує функції постачальника універсальних послуг на закріпленій території, яка визначається як область, міста Київ та Севастополь, Автономна Республіка Крим, на якій до відокремлення провадив свою діяльність з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами та постачання електричної енергії за регульованим тарифом вертикально інтегрований суб’єкт господарювання. На території м. Полтава таким постачальником є – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПОЛТАВАЕНЕРГОЗБУТ». З переліком суб’єктів господарювання, створених у результаті здійснення заходів з відокремлення та отримали ліцензію НКРЕКП з постачання електричної енергії споживачу та на яких покладено функцію постачальника універсальних послуг на закріпленій території можна ознайомитися за посиланням: http://www.nerc.gov.ua. Постачання електричної енергії на умовах універсальної послуги здійснюється за економічно обґрунтованими, прозорими та недискримінаційними цінами, які формуються відповідно до затвердженої НКРЕКП методики. Відповідно до даної методики ціна на постачання електричної енергії на умовах універсальної послуги значно економічно вигідніша для замовника. Зважаючи на вищевикладене, Полтавський НДЕКЦ МВС має об’єктивні підстави здійснити закупівлю електричної енергії для потреб Полтавського НДЕКЦ МВС  у постачальника універсальних послуг ТОВ «ПОЛТАВАЕНЕРГОЗУТ» .

Технічні та якісні характеристики електричної енергії повинні відповідати встановленим/зареєстрованим діючим нормативним актам законодавства державним стандартам, технічним умовам тощо), які передбачають застосування заходів із захисту довкілля.