Працівники Полтавського НДЕКЦ: заступник директора – завідувач відділу криміналістичних видів досліджень Сахненко Олена Володимирівна та завідувач відділу товарознавчих досліджень та оціночної діяльності Лисенко Наталія В’ячеславівна, 13-16 листопада взяли участь у заходах Тижня якості ВНЗ Укоопспілки Полтавський університет економіки і торгівлі: Ювілейному Міжнародному форумі «Дні якості в ПУЕТ», присвяченому 20-річчю проекту «Система управління якістю діяльності університету», та XLIII Міжнародній науково-методичній конференції «Якість вищої освіти: компетентнісний підхід у підготовці сучасного фахівця».
Представники Полтавського НДЕКЦ мали можливість висловити пропозиції щодо динамічної комбінації знань, умінь і практичних навичок, способів мислення, професійних, світоглядних і громадянських якостей, морально-етичних цінностей здобувачів вищої освіти, які визначають їх здатність успішно здійснювати професійну діяльність у якості судового експерта-товарознавця.
Варто відмітити, що заходи такого характеру сприяють зміцненню зв’язків між практикуючими експертами та закладами вищої освіти. В результаті співпраці формується світогляд майбутніх фахівців. Оскільки такий взаємозв’язок поєднує знання з різноманітних сфер життєдіяльності, різних етапів розвитку особистості, що сприяє формуванню цілісної картини світу.