Працівники Полтавського НДЕКЦ МВС тісно співпрацюють з вищими навчальними закладами міста. Разом із викладами долучаються до впровадження та застосування сучасних інтерактивних форм навчання. Така ефективна взаємодія дає змогу на практиці реалізувати пріоритетні напрями державної політики щодо підготовки висококваліфікованих фахівців. Шляхом оновлення змісту та форм організації навчально-виховного процесу із залученням практиків формуються національні і загальнолюдські цінності та професійні якості.
15 листопада 2018 року завідувачем сектору біологічних досліджень Канюкою Оленою Юріївною та головним судовим експертом сектору дослідження зброї Пицяком Сергієм Володимировичем було проведено бінарне заняття для студентів 4 курсу Полтавського юридичного інституту Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Під час жвавої дискусії студенти отримали можливість проаналізувати та критично оцінити життєві ситуації з точки зору кримінального права, осмислити і усвідомити причинно-наслідкові зв’язки.